ondersteuning Fractie

Schaduw-fractie

Schaduw-fractie

Over Schaduw-fractie

De schaduwfractie bestaat uit een groep enthousiaste PvdA-leden. Zij bestuderen alle onderwerpen die in de gemeenteraad aan de orde komen. De gemeenteraadsleden van de PvdA bespreken die onderwerpen met de schaduwfractie.

 

TAAKGEBIEDEN

Algemene zaken: 1e woordvoerder Hein Kuiken; 2e woordvoerder Wiebe van Dijk;

Economische zaken en haven: 1e woordvoerder Hein Kuiken;

Financiën en belastingen: 1e woordvoerder Hein Kuiken; Ype Stam en Jan Sijbenga.

Jeugd- en jongerenbeleid: 1e woordvoerder Hein Kuiken; 2e woordvoerder Wiebe van Dijk; schaduwfractie Jan van der Mei, Edwin Helvrich

Onderwijs: 1e woordvoerder Hein Kuiken; 2e woordvoerder Wiebe van Dijk; schaduwfractie Edwin Helvrich,

Ouderenbeleid:  2e woordvoerder Wiebe van Dijk;

Politie en brandweer: 1e woordvoerder Wiebe van Dijk;

Recreatie en toerisme: 1e woordvoerder Hein Kuiken; Ype Stam.

Openbare werken, riolering en reiniging: 1e woordvoerder Wiebe van Dijk;

Ruimtelijke ordening (incl. bestemmingsplannen):1e woordvoerder Hein Kuiken;

Sociale zaken en WMO:  2e woordvoerder Hein Kuiken; schaduwfractie Tineke Zuiderhof.

Sport: 1e woordvoerder Wiebe van Dijk; 2e woordvoerder Hein Kuiken; schaduwfractie Ype Stam.

Volksgezondheid en milieu:  2e woordvoerder Wiebe van Dijk; schaduwfractie Tineke Zuiderhof en Edwin Helvrich.

Welzijn:  2e woordvoerder Hein Kuiken; schaduwfractie .
VERGADERINGEN

De vergaderingen van de fractie en de schaduwfractie zijn openbaar. Wilt u een fractievergadering bijwonen kijk dan op de pagina Agenda.