Gemeentelijke herindeling

Ondanks druk van buitenaf is de PvdA van meet af aan er van overtuigd geweest dat de gemeente Harlingen zelfstandig kan blijven voortbestaan.

Ondanks druk van buitenaf – en een college van B&W dat onomwonden voor een fusie met de buurgemeenten pleitte – is de PvdA van meet af aan er van overtuigd geweest dat de gemeente Harlingen zelfstandig kan blijven voortbestaan. Maar liefst 80% van de stemmers gaf in 2013 in een referendum aan dit standpunt met ons te delen. Deze referendumuitslag was vervolgens bepalend voor het zelfstandige voortbestaan van onze gemeente.

Ondanks deze positieve uitslag is er geen reden om alles bij het oude te laten. De gemeente Harlingen zal de komende jaren flink moeten investeren in samenwerkingsverbanden met andere gemeenten om moeilijke en omvangrijke taken het hoofd te bieden. Dit wordt een hele grote opgave voor de gemeente Harlingen, maar ook voor de inwoners van onze gemeente. De PvdA-Harlingen is van mening dat we als kleine gemeenschap tot veel in staat zijn. In de stad, maar zeker ook in Midlum en Wijnaldum, is er een grote gemeenschapszin en een grote betrokkenheid met de eigen leefomgeving. De PvdA meent dat deze ‘korte lijnen’ de komende jaren onmisbaar zijn om voor de gemeente Harlingen een succesvol voortbestaan mogelijk te maken.

Harlingen moet de voordelen van kleinschaligheid, waar mogelijk, optimaal benutten.