Raadsleden

Edwin Helvrich

Edwin Helvrich

Fraktievoorzitter 2018

Algemeen bestuur en Beleidscoördinatie Openbare Orde en Veiligheid Politie en Brandweer Ruimtelijke Ordening en Gebiedsontwikkeling Waterfront, Havens en vaarwegen Verkeer en Vervoer
Jacqueline Huizenga

Jacqueline Huizenga

Raadslid 2018

Economie: Citymarketing, Recreatie en Toerisme, Detailhandel Zorg en Welzijn Ouderenbeleid Personeel en Organisatie Dienstverlening
Welmoed Konst

Welmoed Konst

Raadslid 2018

Onderwijs Jeugdzorg Promotie en Communicatie Cultuur Milieu
Bartele Boersma

Bartele Boersma

raadslid 2018

Regionale en internationale samenwerking Volkshuisvesting Cultureel erfgoed Waddenzee Openbare Ruimte Sport
Ron Leen

Ron Leen

Raadslid 2018

Relatie burger-bestuur Werk en Inkomen Financiën Vastgoed Bedrijfsvoering