Raadsleden

Hein Kuiken

Hein Kuiken

Wethouder 2018

Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling Volkshuisvesting en Wonen Zorg en welzijn Ouderen- en Jongerenbeleid Subsidies Gebiedsteam Onderwijs Volksgezondheid Cultuur en Cultureel Erfgoed
Edwin Helvrich

Edwin Helvrich

Fraktievoorzitter 2018

Algemeen bestuur en Beleidscoördinatie Openbare Orde en Veiligheid Politie en Brandweer Ruimtelijke Ordening en Gebiedsontwikkeling Waterfront, Havens en vaarwegen Verkeer en Vervoer
Jacqueline Huizenga

Jacqueline Huizenga

Raadslid 2018

Economie: Citymarketing, Recreatie en Toerisme, Detailhandel Zorg en Welzijn Ouderenbeleid Personeel en Organisatie Dienstverlening
Bartele Boersma

Bartele Boersma

raadslid 2018

Regionale en internationale samenwerking Volkshuisvesting Cultureel erfgoed Waddenzee Openbare Ruimte Sport
Welmoed Konst

Welmoed Konst

Raadslid 2018

Onderwijs Jeugdzorg Promotie en Communicatie Cultuur Milieu
Ron Leen

Ron Leen

Raadslid 2018

Relatie burger-bestuur Werk en Inkomen Financiën Vastgoed Bedrijfsvoering
Sjoerd Helfrich

Sjoerd Helfrich

Ondersteuning en webmaster 2018 plaats 11

Schaduw-fractie

Schaduw-fractie

ondersteuning Fractie