Standpunten

Zoeken

Duurzaam

Duurzaamheid is zowel voor onze huidige leefomstandigheden als voor die in de toekomst van het grootste belang.

Lees verder

Gemeentelijke herindeling

Ondanks druk van buitenaf is de PvdA van meet af aan er van overtuigd geweest dat de gemeente Harlingen zelfstandig kan blijven voortbestaan.

Lees verder

Politiek in de gemeente

Voor de fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Harlingen is het verkiezingsprogramma 2014-2018 'De Gemeente Harlingen Werkt' het uitgangpunt van het beleid.

Lees verder

Sociaal

De PvdA staat voor een rechtvaardig en sociaal beleid in de gemeente Harlingen. Harlingen is de ‘zorgstad’ van Noordwest Friesland.

Lees verder

Toerisme

Harlingen maakt veel te weinig gebruik van haar toeristisch potentieel.

Lees verder