Politiek in de gemeente

Voor de fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Harlingen is het verkiezingsprogramma 2014-2018 'De Gemeente Harlingen Werkt' het uitgangpunt van het beleid.

Ons standpunt

Op 25 november 2013 heeft de ledenvergadering van de afdeling Harlingen het verkiezingsprogramma 2014-2018 ‘De Gemeente Harlingen Werkt’ vastgesteld. Na een intensieve verkiezingscampagne bleek bij de uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad op 19 maart 2014 dat de PvdA in Harlingen de meeste stemmen had behaald. Een stevige basis voor de coalitieonderhandelingen.

Op 22 april 2014 zijn de fracties van de PvdA, Harlinger Belang en CDA het eens geworden over het coalitieprogramma. Belangrijke punten in het verkiezingsprogramma zijn in het coalitieprogramma overgenomen. Op basis van dit coalitieprogramma is het college van burgemeester en wethouders samengesteld met van uit elk van de deelnemende partijen een wethouder.

Eens in het jaar houden de fractievoorzitters in de gemeenteraad ‘algemene beschouwingen’. In 2014 was dat bij de behandeling van de perspectiefnota, die als gevolg van de verkiezingen pas in september werd behandeld. Vanaf 2015 vinden de algemene beschouwingen plaats bij de behandeling van de gemeentebegroting voor het volgend jaar.

Nieuwsberichten over Politiek in de gemeente

PvdA kandidaat Kamerlid in Harlingen

door Welmoed Konst op 6 maart 2017

Afgelopen zaterdag was de PvdA afdeling Harlingen te vinden op de markt, op onze vertrouwde plek bij de Raadhuistoren. Voorzien van rode rozen, maar vooral van informatie gingen de PvdA-ers in gesprek met vele Harlingers. ’s Middags was ook Christa Oosterbaan van West-Terschelling aanwezig om met de Harlingers in gesprek te gaan over de komende

lees verder »

Jaarverslag fraktie PvdA Harlingen

door Hein Kuiken op 5 februari 2017

Jaarverslag 2016 Fraktie PvdA Harlingen

lees verder »

Algemene beschouwingen begroting 2017

door Edwin Helvrich op 25 oktober 2016

De Partij van de Arbeid is tevreden met de begroting 2017 die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Met die woorden heeft fractievoorzitter Edwin Helvrich de Algemene Beschouwingen namens de Partij van de Arbeid geopend.

lees verder »

Er zijn te veel regels … en er komen steeds meer bij

30 juni 2016

Het raadslid van de PvdA Wiebe van Dijk woensdag 29 juni 2016 in de commissievergadering van de gemeenteraad: “Voorzitter [Jan Jellema, Harlinger Belang], enige jaren terug hebben wij samen een film opgenomen om de regels wat korter te maken. Ik geloof dat jou dat een gouden kalf heeft opgeleverd en mij niks.

lees verder »

PvdA Foar Fryslân bezocht Harlingen

20 mei 2016

Vrijdagmiddag  20 mei 2016 kwamen PvdA-statenleden, gewestelijk bestuur en Tweede Kamerlid Lutz Jacobi naar Harlingen om zich op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen in onze havenstad.

lees verder »

Algemene beschouwingen begroting 2016

1 november 2015

Allereerst complimenten voor het college voor het presenteren van een sluitende begroting. Met die woorden had fractievoorzitter Edwin Helvrich de Algemene Beschouwingen namens de Partij van de Arbeid willen openen. Echter het afgelasten van de Informatieavond over de opvang van vluchtelingen noodzaakte hem tot een ander begin.

lees verder »

Algemene beschouwingen perspectiefnota 2014

17 september 2014

Op 16 september 2014 heeft de gemeenteraad van Harlingen de Perspectiefnota 2014 besproken. Die behandeling begint altijd met de algemene beschouwingen van de fractievoorzitters. Onze fractievoorzitter Edwin Helvrich: ‘Met genoegen’ hoort niet in de eerste regel van de Perspectiefnota te staan.

lees verder »

Coalitie PvdA, Harl. Belang, CDA

23 april 2014

De PvdA Harlingen doet weer volop mee in het gemeentestuur van Harlingen. Een stevig coalitie-akkoord van PvdA met Harlinger Belang en CDA en Hein Kuiken wethouder!

lees verder »

‘De Gemeente Harlingen Werkt’

door Sjoerd Helfrich op 19 december 2013

Verkiezingsprogramma 2014-2018 ‘De gemeente Harlingen werkt’ is de titel van het lokale PvdA verkiezingsprogramma. Een verwijzing naar het door de PvdA bepleite zelfstandige voortbestaan van onze gemeente. En een verwijzing naar het hoofdthema van de lokale PvdA: meer werkgelegenheid en meer inwoners van onze gemeente aan werk helpen!

lees verder »