23 november 2016, om 19:30, Stadhuis, raadszaal | Stadhuis, raadszaal

Vergadering raadscommissie

logo gemeente Harlingen Openbare vergadering van de raadscommissie
.

Deze commissievergadering is een voorbereiding van de gemeenteraadsvergadering op 7 december.

De definitieve agenda en de vergaderstukken komen omstreeks 10 november op de website van de gemeente, Vergaderdata en -stukken.
Klik daarna op 23 november 2016.