29 maart 2016

Afdelingsbestuur versterkt

Sinds 29 maart 2016 is het bestuur van de afdeling Harlingen versterkt met een vierde bestuurslid.

Welmoed Konst, die een ruime ervaring heeft in de Jonge Socialisten, is door de ledenvergadering tot bestuurslid verkozen. Zij gaat zich vooral richten op jonge leden en zich inzetten voor activiteiten. Daarnaast trad Welmoed toe tot de schaduwfractie.

In dezelfde ledenvergadering werden de zittende bestuursleden Tineke Zuiderhof (voorzitter), Sjoerd Brandsma (secretaris) en Wouter de Groot (penningmeester) voor een nieuwe zittingsperiode verkozen.