Door Edwin Helvrich op 11 januari 2017

Afvalcontainers ondergronds in de binnenstad

De PvdA heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering de toezegging gekregen van de wethouder dat er werk gemaakt gaat worden het ondergronds krijgen van de afvalcontainers in de binnenstad. Nu staan in onze binnenstad in verschillende straten de containers voor de huizen. Door ruimtegebrek kan dat vaak ook niet anders. Vaak hebben bewoners ook geen behoefte aan een grote gft-container, want als je geen tuin hebt, dan heb je ook weinig gft-afval. Een biobakje is dan vaak genoeg. Op een aantal centrale plekken in een wijk kan dan ondergrondse inzameling van restafval en gft-afval en ook glas komen. Want ook een aantal glascontainers zouden wat ons betreft ondergronds moeten. Te denken valt bijvoorbeeld aan de glascontainers aan de Hoogstraat en de Westerzeedijk. Ze zien er niet mooi uit, zijn beplakt met posters en passen niet in de straat. Wij zijn blij met de toezegging en zullen de wethouder er ook aan houden.

De gemeenteraad heeft verder het bestemmingsplan Visvijvers bij Wijnaldum goedgekeurd. De PvdA heeft er ook mee in gestemd. Wij zien de Visvijvers als een kans om de recreatie in onze gemeente te bevorderen. De PvdA is blij dat de grootschaligheid van de eerdere plannen is bijgesteld. Het is nu een plan dat past in dit gebied. Volgens ons biedt het bestemmingsplan genoeg zekerheid dat het in de toekomst geen grootschalige voorziening gaat worden. Wel hebben wij erbij het college op aangedrongen om via de horecavergunning duidelijke regels te stellen en te handhaven om eventuele overlast voor omwonenden voor te zijn.

 

Edwin Helvrich

Edwin Helvrich

Helvrich, Edwin A.S. Talmastraat 65 8862 WT Harlingen Tel:  0517-234364 PERSOONLIJKE INFO Ik ben Edwin Helvrich, ben 45 jaar en ben geboren en getogen in Harlingen. Ik ben leraar aardrijkskunde en geschiedenis aan de RSG Simon Vestdijk. Graag wil ik voor de Partij van de Arbeid lid van de gemeenteraad van Harlingen blijven. De afgelopen

Meer over Edwin Helvrich