23 april 2014

Coalitie PvdA, Harl. Belang, CDA

De PvdA Harlingen doet weer volop mee in het gemeentestuur van Harlingen.
Een stevig coalitie-akkoord van PvdA met Harlinger Belang en CDA en Hein Kuiken wethouder!

Via de gemeente Harlingen is een persbericht uitgegeven.

Naar aanleiding van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing heeft onder leiding van de PvdA een informatieronde plaatsgevonden. De informatieronde leidde tot de conclusie dat de eerste optie is een onderzoek naar een coalitie tussen CDA, Harlinger Belang en PvdA. Die fracties bezetten 9 van de 17 raadszetels.
Onder de leiding van de heer George Bernaert hebben vertegenwoordigers van CDA, Harlinger Belang en PvdA overeenstemming bereikt over een coalitieprogramma op hoofdlijnen. Tevens zijn de beoogde wethouders bekend. Die zijn Harry Boon namens het CDA, Maria le Roy namens Harlinger Belang en Hein Kuiken wordt voorgedragen door de PvdA. Er is voor een college van drie wethouders gekozen mede gelet op de decentralisaties in het sociale domein ingaande 1 januari 2015.
De drie partijen hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken waarmee een stabiele coalitie tot stand is gekomen. Daarmee is er geen reden om een vierde partij uit te nodigen voor deelname in de coalitie. De coalitie verwacht dat ook andere partijen in de gemeenteraad aan veel punten van het opgestelde programma zullen meedoen.

coalitieprogramma 2014-2018