Een rondje door het Noorderkwartier en het Havenkwartier

28 oktober 2018

De wijkschouw blijft een prachtige manier om samen met de bewoners te kijken naar wat er leeft in hun wijk. Maandag liepen Jacqueline, Bartele en Hein door een zonnig Noorderkwartier en Bartele sloot ook bij de herfstige wijkschouw in het Havenkwartier aan, waar ook wethouder Paul Schoute bij aanwezig was.

Wat gelijk opviel is de hoge opkomst bij beide wijkschouwen. Velen zijn trots op de wijk waar ze wonen en zijn erg betrokken om de wijk mooi te houden. Toch zijn er ook dingen die beter kunnen. In zowel het Noorder- als het Havenkwartier zijn nog steeds problemen met gemotoriseerd verkeer. Zo wordt in de Hoogstraat nog steeds te hard gereden en ook de Havenweg is een racebaan. Naar borden wordt nog niet goed gekeken. De gemeente blijft kijken naar oplossingen hiervoor. Waar de gemeente volgens bewoners meer op moet letten zijn de stoepen. De stad moet bereikbaar zijn voor iedereen. Te schuine stoepen, losse stoeptegels of water dat niet wegloopt zorgt ervoor dat vooral ouderen niet overal goed kunnen komen. Werk aan de winkel dus!

Waar iedereen erg positief over is zijn de ondergrondse containers. Het geeft een mooi opgeruimd beeld in de wijken. Ook AED’s in de openbare ruimte worden steeds bekender. In het Havenkwartier staat nog veel te veranderen. De bouw op het Dukdalfterrein zal begin 2019 starten.

Beide wijkschouwen lieten vooral zien dat in de wijk de bewoner centraal moet staan. Een leefbare wijk moet voor iedereen te voet bereikbaar zijn, veilig zijn voor kinderen om te spelen en dus moet niet de auto, maar de voetganger centraal staan. Iets waar iedereen het over eens was. En waar we in de gemeente Halringen aan moeten blijven werken.

PvdA Harlingen
Ron Leen, Welmoed Konst, Bartele Boersma, Jacqueline Huizenga en Edwin Helvrich