17 januari 2014

Levendige dicussie over Willemshaven

Afgelopen maandag kwamen ruim 40 Harlingers naar Het Vierkant voor een levendige discussie met de PvdA-fractie over het Havenplan voor de Nieuwe Willemshaven. Nu eens niet: het is niks, het was niks, het wordt niks. De sfeer van deze open gedachtewisseling was: er moet wat gebeuren, er zal wat gebeuren.

Havenplan Nieuwe WillemshavenDe nieuwste plannen voor de Nieuwe Willemshaven vinden waardering. Natuurlijk zijn er reactie op onderdelen. Ook deze avond warme pleidooien om het KNRM-station en de Holland en Sittard in de Nieuwe Willemshaven te behouden. Het meest is gesproken over de marina en de aanlegplaats voor de cruiseschepen.
Marina
Een hele grote marina, die bijna de helft van deze haven vult, roept grote vraagtekens op. Meer ligplaatsen in Harlingen voor de pleziervaart prima, maar moet dat hier, was de veel gestelde vraag. Sommigen vinden dit een te grote verandering van het beeld, anderen merkten op dat door een grote marina andere havengebruikers te veel worden beperkt.
Cruisevaart
De komst van zeegaande cruiseschepen kan veel betekenen voor Harlingen. Een vertegenwoordiger van de bruine vloot wees op de gevolgen van een ligplaats voor de grote cruiseschepen. Daar was begrip voor. Levendige discussie ontstond over de kosten van de voorzieningen voor de cruisevaart.
De zee zien
De insteek van het nieuwe havenplan valt goed, bleek tijdens de inloopavond. Gebouwen op de schaal van de huidige loodsen en geen hoogbouw, zoals in eerdere plannen stond, spreekt de Harlingers aan. Daarbij bleek de trots op eigen stad: wat is het mooi dat zo veel mensen naar Harlingen komen en dan genieten van de stad en van de haven. Op de nieuwe keermuur is dat duidelijk te merken. Daarom moet er vanaf de keermuur voldoende mogelijkheid blijven om de zee te zien!
Inbreng komt terug
Aan het eind van de avond was fractievoorzitter Hein Kuiken blij met de inbreng van de bezoekers. Vanuit geheel verschillende invalshoeken kwam inbreng. In de raadsvergadering op 22 januari komt dat terug. En ook later bij de uitwerking kunnen de suggesties van de inwoners een rol spelen.

Wilt u reageren stuur dan een mailtje naar afdelingharlingen@pvda.nl