Door Jacqueline Huizenga op 22 december 2015

Niet onnodig betalen voor buitenschoolse opvang

Woensdag 16 december 2015 heeft onze fractie in de gemeenteraad de ouderbijdrage voor de buitenschoolse opvang aan de orde gesteld. Voor zowel de voorschoolse opvang als voor de naschoolse opvang betalen ouders soms te veel.

Na de invoering van het continurooster op de basisscholen blijkt dat veel ouders minder uren afnemen voor de buitenschoolse opvang van hun kinderen. Vaak moeten de ouders nog steeds voor de extra uren betalen. De stichting Kinderopvang Friesland rekent in dagdelen en niet per uur.
Hierdoor ontstaan onnodig hogere kosten voor werkende ouders. Dit vinden wij niet wenselijk en ook volstrekt niet terecht.  We hebben dan ook gevraagd aan de wethouder of hij dit bij het SKF aan de orde wil stellen.
Onze wethouder Hein Kuiken heeft dit neergelegd bij de stichting Openbaar Onderwijs. Wij rekenen erop dat die stichting dit verder gaat oppakken. Onze fractie blijft dit volgen.

Daarnaast hebben peuters van twee tot vier jaar recht op twee gratis dagdelen voorschoolse opvang. De gemeente subsidieert die twee dagdelen. Dit geldt ook voor de peuters die naar de dagopvang gaan.
Inmiddels heeft ons raadslid Jacqueline Huizenga na mailcontact van de stichting Kinderopvang Friesland bericht ontvangen dat deze uren niet meer in rekening worden gebracht bij de ouders.
Wethouder Hein Kuiken waardeert deze actie. Als scherts vroeg hij Jacqueline of hij haar mag inschakelen om voor hem problemen op te lossen.

Wilt u reageren stuur dan een mailtje naar afdelingharlingen@pvda.nl

Jacqueline Huizenga

Jacqueline Huizenga

Jacqueline Huizenga De Rietgans 30 8862 LT Harlingen PERSOONLIJKE INFO Ik ben jacqueline huizenga, werkzaam bij astra faam waar ik de personeelszaken doe. Ik zit in de gemeenteraad voor de PvdA omdat ik mij wil inzetten voor een sociale wereld waar voor iedereen gelijke kansen zijn en welvaart eerlijk verdeeld wordt. Taakgebieden – Werk en inkomen – Zorg

Meer over Jacqueline Huizenga