PvdA in de Raad: Tevredenheid over jaarstukken, jeugdzorg blijft een zorgenkindje

15 juni 2019

De raadsvergadering van woensdag 12 juni stond vooral in het teken van de Jaarstukken 2018 en de begroting van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Twee belangrijke onderwerpen. Bij de jaarstukken kijken we naar wat er in 2018 is bereikt, wat daarvoor is gedaan en wat het heeft gekost. En de Dienst SoZaWe helpt onder andere mensen die even niet een eigen inkomen hebben en ondersteunt de gebiedsteams bij de WMO en Jeugdwet.

Storing REC
Voordat de jaarstukken en begroting aan de orde kwamen, eerst de actualiteit. De storing bij de REC riep bij ons vragen op. Welmoed vroeg de wethouder hoe het kan dat zo kort na de langdurige reparatie deze storing heeft kunnen plaatsvinden. Weer langdurig ongefilterde rook uit de pijp. De wethouder zal in gesprek met de provincie over de eventuele gevolgen.

Jaarstukken 2018
De financiële positie van de gemeente ziet er over het algemeen goed uit. We zijn als PvdA dan ook tevreden over de verantwoording van het college. Mooi dat het met met bijna algemene stemmen werd aangenomen. Toch zijn er bij ons, en andere partijen, wel zorgen over de kosten van de jeugdzorg.

Begroting Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De vraag die speelde bij het bespreken van de begroting van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid was: Hoe krijgen we de kosten voor jeugdzorg onder controle? En zorgen we ervoor dat kwetsbare kinderen altijd goed geholpen blijven worden? Er volgde een betrokken en inhoudelijk debat van de hele raad. Ron voerde bij ons het woord. De jeugdzorg ontwikkelt zich tot een onbeheersbaar en oncontroleerbaar fenomeen waar heel veel geld heen gaat zonder dat de gemeenten daar volledig voor worden gecompenseerd door de landelijke overheid. Een probleem voor bijna alle gemeenten in Nederland. Ook mist er door de huidige manier van werken een financiële prikkel bij de zorgaanbieders om effectief en efficiënt te werken bij het aanbod van hun jeugdzorg. Daar moet verandering in komen. Wethouder Hein Kuiken kon ver meegaan in de woorden van Ron. De jeugdzorg moet weer controleerbaar worden, in het belang van de gemeentes, maar vooral in het belang van het kind. De begroting werd unaniem aangenomen. Want er mogen dan zorgen zijn, we moeten wel door met het leveren van zorg.

Jaarlijkse traditie gemeenteraad
Tussen de debatten door kon de gemeenteraad en het publiek genieten van de Hollandse Nieuwe en een korenwijntje. Een traditie dat ieder jaar terugkomst bij de start van het nieuwe haringseizoen. Heerlijk! Ook stond het vertrek van onze loco-griffier Magda Brinksma op de agenda. Zij verlaat helaas de gemeente Harlingen om aan de slag te gaan als griffier op Vlieland. We feliciteren Magda met deze mooie stap en bedanken haar voor al het goede werk dat ze hier gedaan heeft!

Namens de fractie van de PvdA
Welmoed Konst, Ron Leen, Edwin Helvrich, Jacqueline Huizenga en Bartele Boersma