26 oktober 2016

PvdA tegen verzelfstandiging van de haven

De PvdA heeft dinsdagavond 25 oktober 2016 in de gemeenteraad tegen de verzelfstandiging van de haven van Harlingen gestemd. Sowieso vinden wij dat de haven een taak voor de gemeente is, tenzij aangetoond wordt dat het als bedrijf – dus zonder de overheid – veel beter kan.

Voor onze fractie zijn er – na alle onderzoeken – nog steeds teveel twijfels bij een zelfstandige haven om daar voor te stemmen.zelfstandig
Allereerst levert het nieuwe Havenbedrijf geen financieel voordeel voor de gemeente op. Sterker nog het is maar afwachten of de haven zelfs niet meer geld gaat kosten dan de huidige ruim 1.000.000 euro per jaar. De gemeente zal de eerste vier jaar de tekorten van het Havenbedrijf moeten aanvullen. En de gemeente zal ook geen belang hebben bij een failliet havenbedrijf en moet dus indien nodig weer geld bijleggen.
Bovendien blijven de onderdelen van de haven (Noorder-, Zuider- en Willemshaven), waar geen winst is te maken, ‘gewoon’ bij de gemeente. Alleen het beheer van die delen gaat over naar het Havenbedrijf en voor dat beheer moet de gemeente dan ook nog aan het Havenbedrijf betalen.
Ten tweede is de berekening van de gronduitgifte volgens de PvdA te optimistisch. Er zou binnen een paar jaar al vier hectare verpacht moeten worden. In die optimistische berekening zit volgens de fractie een te groot financieel risico voor de gemeente.
Ten derde levert de gemeente zeggenschap in over de haven. Dat is voor sommige voorstanders juist een reden om voor een zelfstandige haven te stemmen, terwijl juist zij in het verleden de wethouder voor allerlei ditjes en datjes op het matje riepen. Nu zijn burgemeester en wethouders nog aansprakelijk en leggen zij verantwoording af aan de gemeenteraad, dus aan de burgers. Straks heeft de havendirecteur het alleen voor het zeggen en die hoeft geen tekst en uitleg te geven aan de gemeenteraad!

Al met al zijn dit voor de PvdA-fractie meer dan genoeg redenen om tegen een zelfstandige haven te stemmen.
De gemeenteraad heeft met 13 tegen 4 voor een zelfstandige haven gestemd.

Wilt u reageren stuur dan een mailtje naar afdelingharlingen@pvda.nl