23 september 2016

Ruimer kwijtscheldingsbeleid en andere ontwikkelingen

Afgelopen woensdag was de eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke seizoen. De PvdA-fractie is blij dat ons eerdere voorstel om te kijken of de ID-kaart voor de minima gratis verstrekt kan worden nu geregeld gaat worden. 

Het kopen van een ID-kaart, waar je tenslotte niet zonder kunt, is voor veel mensen een grote uitgave. Via het minimabeleid zal deze in het vervolg voor mensen met een laag inkomen gratis zijn. Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid zal verruimd worden, ook de ozb en rioolheffing kan in het vervolg kwijtgescholden worden. Ook is er nu de mogelijkheid om aan ondernemers met een laag inkomen kwijtschelding te verlenen. 

De gemeenteraad heeft ook ingestemd met de aanpak van het kruispunt van de Pollendam met de Westmeep en de Goudplevier. De verkeersveiligheid zal erop vooruit gaan. Tegelijkertijd komt er een parkje bij de Westmeep. De PvdA vindt het een goede zaak dat beide plannen uitgevoerd gaan worden, een mooie impuls voor de wijk Ludinga. Ook is besloten dat het open gebied bij Byniastate ingericht gaat worden als een park, met waterberging bij flinke regenval, een mooi plan! 

Een interpellatie van de VVD over de Nieuwe Willemshaven leverde weinig nieuws op. Stap voor stap gaat de ontwikkeling door. Ongetwijfeld zullen ondernemers daarop inhaken.

Wilt u reageren stuur dan een mailtje naar afdelingharlingen@pvda.nl