Ons vertrouwen in de REC is inmiddels ver te zoeken

15 oktober 2018

Op zaterdag 6 oktober jongstleden om 13:50 uur had de #REC een storing waarbij dikke rookwolken uit te pijp kwamen. De stoompijp was gebarsten. Dit zorgde voor een deken van stank over Harlingen en omgeving. Inwoners van onze gemeente en zelfs over de gemeentegrens hadden last van de indringende stank van verbrand plastic en kregen last van hun ogen en keel.

De storing van de REC veroorzaakte veel onrust. Mensen hadden er last van, maar Omrin liet niet van zich horen. Een enkele tweet over een storing en een melding op de website, dat is waar we het mee moesten doen. Onze burgers moesten het milieu-alarmnummer bellen om te horen te krijgen dat ze de deuren en ramen moesten sluiten, maar een ieder die dat nummer niet belde wist van niets. Op dat moment waren er nog geen metingen gedaan en kon niemand weten wat er in de rook zat. De mensen maakten zich zorgen over de lucht, en liepen gevaar zolang niet bekend was welke stoffen ze inademden. Waarom is er geen SMS-alert uitgegaan met als oproep de ramen en deuren te sluiten? Is het communicatieprotocol gevolgd en zoniet, waar is het misgegaan en wat gaat het college eraan doen om te zorgen dat dit bij een eventuele volgende storing niet weer gebeurt. Als het communicatieprotocol wel gevolgd is, is het dan tijd om het communicatieprotocol te herzien en aan te passen?

Gelukkig liep het goed af en bleek de rook niet schadelijk te zijn, maar, echter roept ook dit weer vragen op. De metingen die gedaan zijn door de brandweer werden pas na 9 uur ‘s avonds gedaan, ruim 7 uren na het begin van de storing, en nadat het geregend had. Onze vraag is, zijn deze uitslagen dan wel representatief en is er een mogelijkheid dat de volksgezondheid tijdens de storing en de brand in gevaar was? In de brief van Omrin van 5 oktober 2018, een dag voor de storing, geeft Omrin aan dat continue dioxinebemonstering wat #Omrin betreft niet aan de orde is. Echter had zo’n meting ons, net als bij de storing van 1 oktober 2015, toen er wel AMESA bemonstering in de pijp werd gedaan, meer kunnen vertellen over eventuele schadelijkheid van de lucht die vrijkwam en meer duidelijkheid voor ons en voor onze inwoners kunnen bieden. De klankbordgroep heeft ook al meer dan eens aangedrongen op een verlenging van de metingen, en zelfs op permanente bemonstering. Dat vond Omrin destijds, en blijkbaar nog steeds, niet nodig. Metingen als deze geven meer inzicht in de uitstoot van de REC zorgen ervoor dat de onrust in de stad minder wordt. Nu tasten we in het duister. Gaat het college, gezien recente ontwikkelingen, wederom aandringen op continue bemonstering?

In een bericht van Omrop Fryslan gaf Omrin aan dat de stoompijpen in maart vervangen worden door stoompijpen met een extra beschermende laag zodat ze niet weer barsten. Ondertussen brandt de REC vrolijk door, hij is immers afgelopen donderdag weer in werking gesteld. Met stoompijpen die elk moment weer kunnen barsten dus. Het is wachten op nieuwe storingen en problemen. We kunnen geen half jaar wachten op maatregelen als de installatie nu niet deugt. Waarom ligt de REC niet stil tot de stoompijpen zijn vervangen, om er zo voor te zorgen dat een storing als deze niet weer voorkomt? Omdat de PvdA van mening is dat het vervangen van de stoompijpen een zeer hoge prioriteit heeft dienen wij hierover een motie in.

Dit is de zoveelste storing van de REC sinds fase 2 begonnen is. Er is nog veel mis met de REC en daar heeft de bevolking last van. Het vertrouwen in de REC is inmiddels ver te zoeken. Er moeten wezenlijke stappen gezet worden. Niet over een half jaar, niet over een aantal weken, maar nu.

De volgende motie is unaniem aangenomen. Motie REC

de raadsvergadering is na te zien op: https://channel.royalcast.com/harlingen/#!/gemeenteharlingen/20181015_1