Raadslid geen kandidaat raadslid maar natuurlijk wel lijstduwer gemeenteraad 2018

Wiebe van Dijk

raadslid

Wiebe van Dijk
Noorderhaven 113-3
8861 AM Harlingen

Taakgebieden
– Openbare Orde en Veiligheid
– Politie en Brandweer
– Promotie en Communicatie
– Sport en Cultuur
– Verkeer en Vervoer
– Milieu

Nevenfuncties
● Secretaris stichting Soos (activiteiten voor verstandelijk gehandicapten)
● Erelid z.v.v. Exstador